PRO Zvířata

Zvířata jsou cítící, inspirativní osobnosti, mnoho z nich používá intelekt velmi podobným způsobem jako my, a intelekt prasat je například srovnatelný se 4 letými lidmi. Co je ale důležitější – zvířata prožívají také celé spektrum emocí, podobně jako my, lidé. A cítí pravděpodobně mnohem více, lépe pracují s instinkty, emocemi, intuicí. My bychom je měli chránit nejen proto, že se o sebe ve světě ovládaném lidmi postarat sama nemohou, ale také pro obrovskou míru inspirace, kterou nám nabízejí.

Je skvělé, kolik projektů v současnosti existuje. Takže ať už cítíte chuť pomáhat psům nebo kočkám v místním útulku, je vám blízká podpora vymírajích druhů na Sumatře nebo se přidáte ke kampani za zrušení účasti zvířat v cirkusech – každá vaše pomoc a volba výrazně pozitivní ovlivní jejich životy v budoucnosti.

Díky pomoci nás všech se tak už podařilo zachránit životy tisíce týraných zvířat, zrušit testování kosmetiky na zvířatech v celé EU, nebo zakázat kožešinové chovy v ČR.

Pojďme pokračovat.

Pomáhej zvířatům

Vyber si z pomoci azylů, útuků a projektů na ochranu zvířat.